Home Farmacja PEX PharmaSequence o projekcie majowej listy refundacyjnej