Home Biznes Akcjonariusze PBKM zdecydują 29 VI o wypłacie 0,9 zł dywidendy na akcję