Home Biznes MedApp będzie współpracował z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie nowych technik wspomagania zabiegów kardiologicznych