Home Biznes Medinice podpisał listy intencyjne dotyczące współpracy z dwiema chińskimi firmami