Home Farmacja Grupa USP Zdrowie sfinalizowała zakup nowej fabryki we Wrocławiu