Home Farmacja Mabion złożył drugi wniosek patentowy w zakresie wykorzystania Mabion CD20