Home Biznes Medinice uzyskał patent na wynalazek EP-Bioptom na rynku amerykańskim