Home Farmacja Synektik otrzymał dofinansowanie na prace nad nowymi radiofarmaceutykami