Home Biznes Grupa Scope Fluidics z sukcesem zakończyła testy systemu BacterOMIC w NIL