Home Biznes Pharmena ma zgodę RN na emisję obligacji i/lub pożyczkę na łącznie do 12 mln zł