Home Farmacja Celon Pharma miał 29,7 mln zł zysku netto, 35,61 mln zł zysku EBIT w 2018 r.