Home Biznes Selvita podzieli się na dwie spółki, które będą notowane na GPW