Home Biznes Braster miał 19,78 mln zł straty netto, 18,93 mln zł straty EBIT w 2018 r.