Home Biznes Krka miała 174,59 mln euro zysku netto, 232,69 mln euro zysku EBIT w 2018 r.