Home Farmacja Mabion miało 68,87 mln zł straty netto, 64,62 mln zł straty EBIT w 2018 r.