Home Nauka Na UW powstaje urządzenie do wykrywania nowotworów na podstawie analizy wydychanego powietrza