Home Biznes Neuca podtrzymuje cel wzrostu zysku r/r, wdroży kilkanaście nowych produktów