Home Biznes PBKM rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 r.