Polska z wyrokiem za smog

Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że Polska naruszyła prawo Unii w dziedzinie jakości otaczającego powietrza. Jak stwierdził Trybunał, wartości dopuszczalne dla stężenia PM10 były w Polsce przekraczane w sposób ciągły.

Dyrektywa UE, która weszła w życie 11 czerwca 2008 r. określa wartości dopuszczalne i progi alarmowe szkodliwych substancji w powietrzu dla ochrony zdrowia. W ogłoszonym dzisiaj wyroku Trybunał podkreślił przede wszystkim, że sam fakt przekroczenia dopuszczalnych wartości stężenia PM10 w otaczającym powietrzu wystarczy do stwierdzenia uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.
Dane wynikające z przedłożonych przez Polskę sprawozdań rocznych w sprawie jakości powietrza świadczą o tym, że od 2007 r. do 2015 r. włącznie regularnie przekraczaliśmy zarówno dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia PM10, jak i roczne wartości dopuszczalne dla stężenia tego pyłu.

Szybka odpowiedź

Reakcja polskiego rządu była natychmiastowa. „Walka o czyste powietrze jest jednym z priorytetów rządu” – powiedział szef rządu podczas konferencji prasowej poświęconej walce ze smogiem w KPRM.

„Ruszamy z programem termomodernizacji, który ma na celu zmniejszenie zanieczyszczeń, a jednocześnie zwiększenie możliwości ocieplania domów przez wszystkich naszych obywateli, zwłaszcza tam, gdzie powietrze nie jest czyste” – powiedział premier. Zdaniem Prezesa Rady Ministrów, nie ma nic ważniejszego od ciepłego domu czy czystego powietrza, z którego każdy mógłby korzystać.

„Czystego powietrza w Polsce zaczęło brakować nie niedawno, a właściwie 20-30 lat temu, a nawet wcześniej. Przez lata zaniedbań te czyste powietrze w wielu sytuacjach było towarem deficytowym” – stwierdził Mateusz Morawiecki.  Szef rządu zaznaczył, że dom nieocieplony zużywa dwa razy więcej węgla do ogrzania niż dom ocieplony.

Premier podkreślił, że „walka o czyste powietrze w Polsce jest dla mnie jednym z priorytetów rządu, dlatego dzisiaj w krótkim czasie przedstawiamy program termomodernizacji, który ma na celu doprowadzenie do tego, aby powietrze było czyste”.

Mateusz Morawiecki podziękował wszystkim alarmom smogowym i organizacjom pozarządowym za wieloletnie i wytrwałe działanie z nadzieją, że kiedyś ktoś się zajmie tym problemem.

„Dzisiaj zaczynamy walkę o czyste paliwo, o lepsze piece, ale zwłaszcza o nasze cieplejsze domy poprzez szeroko zakrojony ogólnopolski program ocieplania budynków, po to, aby w domach było cieplej a wokół nas było czyste powietrze” – dodał premier.

Z kolei w komunikacie Ministerstwa Środowiska czytamy, że „Polska nie jest odosobnionym krajem, który ma trudności z osiągnięciem dopuszczalnego poziomu dla pyłu PM10. Obecnie problem ten dotyczy 20 państw członkowskich. Na działania w obszarze poprawy jakości powietrza do roku 2020 resort środowiska przeznaczy w sumie ponad 10 mld zł”. Resort podkreśla też, że  Polsce nie grożą żadne kary finansowe z tytułu tego wyroku.