Producenci leków zadowoleni z polityki lekowej

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF) z zadowoleniem przyjął informacją o powstaniu projektu dokumentu „Polityka Lekowa Państwa”. Jest w nim zapowiedź wprowadzenia RTR (refundacyjnego trybu rozwojowego), dzięki czemu udział sektora w PKB Polski będzie się zwiększał.

Projekt Polityki Lekowej podkreśla, że przemysł farmaceutyczny w Polsce ma olbrzymi potencjał, który nie jest w pełni wykorzystywany. Dlatego planowane jest wpieranie osiągnięć sektora poprzez prowadzenie prorozwojowej polityki refundacyjno-cenowej, czyli wprowadzenie RTR. Przewiduje on przyznanie preferencji refundacyjnych firmom, które otrzymają status Partnera Polskiego Gospodarki.

Niepokój krajowych producentów leków wzbudziły zapowiedzi dotyczące payback’u. Miałby on – nie tak, jak obecnie wynosić 50% kwoty przekroczenia budżetu na refundację- ale 100%. Likwiduje to całkowitą współodpowiedzialność państwa za podejmowane decyzje refundacyjne i przerzuca ich konsekwencje na producentów leków. „Naszym zdaniem, jest to sprzeczne z innymi założeniami polityki lekowej, czyli wspieraniem rozwoju krajowego przemysłu farmaceutycznego. Nie można jedną ręka dodawać środków w ramach RTR, a drugą je zabierać poprzez payback. Od tego pieniędzy nie przybywa i udział branży w PKB Polski nie zwiększa się” – twierdzi Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF.