Rocznica otwarcia pierwszego w Polsce onkologicznego Oddziału Badań Wczesnych Faz w Centrum Onkologii

10 badań klinicznych wczesnych faz, 125 pacjentów biorących w nich udział – to pierwsze efekty rocznej działalności Oddziału Badań Wczesnych Faz (OBWF) Centrum Onkologii -Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

„W tak wrażliwym obszarze badań klinicznych, jakim jest onkologia, niezwykle istotne jest zaplecze medyczne Centrum Onkologii-Instytutu, które daje możliwość wsparcia chorych na każdym etapie naszych działań” – mówi prof. nadzw. dr hab. n. med. Iwona Ługowska, kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz. – „Udział w badaniu klinicznym wczesnej fazy jest niepowtarzalną szansą dla pacjentów. Dla wielu z nich, jest to jedyna możliwość na dostęp do najnowocześniejszych terapii – niezarejestrowanych oraz niefinansowanych jeszcze ze środków publicznych”.
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie to wiodący ośrodek onkologiczny w Polsce, który dzięki otwarciu Oddziału Badań Wczesnych Faz wszedł do światowej elity instytucji biorących udział w rozwoju nowych leków.
„Udział polskich ekspertów w badaniach wczesnych faz pozwolił na rozwój unikalnego know-how i budowanie wysoko wykwalifikowanego zespołu lekarzy – specjalistów z powodzeniem konkurujących na rynku międzynarodowym” – podkreślał prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, pełnomocnik dyrektora ds. badań klinicznych stołecznego CO.
Efekty osiągnięte przez Oddział Badań Wczesnych Faz, pokazują jak wartościowa może być współpraca jednostek naukowych z biznesem.
„Model współpracy nauki z biznesem w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne jeszcze do niedawna obarczony był pewną dozą niepewności, jednak takie projekty jak np. Centrum Naukowo-Przemysłowe i Oddział Badań Wczesnych Faz pokazują, że przy odpowiednim zaangażowaniu partnerów możemy w profesjonalny sposób realizować inwestycje o unikalnej wartości. Dzięki wspólnym wysiłkom Centrum Onkologii oraz Roche Polska zwiększyliśmy dostępność do badań klinicznych wczesnych faz co stanowi ogromną wartość zarówno dla pacjenta, jak również polskich naukowców. Niezwykle ważna jest dla nas otwartość Ministerstwa Zdrowia na tego typu inicjatywy” – tłumaczył Wiktor Janicki, dyrektor generalny Roche Polska.

Oddział Badań Wczesnych Faz (OBWF) to pierwszy w Polsce nowoczesny ośrodek badań klinicznych wczesnych faz w obszarze onkologii z pełnym zapleczem logistycznym i eksperckim. Oddział powstał dzięki powołaniu Centrum Naukowo-Przemysłowego na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, wiodącym w Polsce kompleksowym ośrodkiem onkologicznym, oraz firmą Roche Polska. Wsparcia finansowego dla Oddziału Badań Wczesnych Faz udzielili także: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED II (projekt ONCOTRAIL) oraz Instytut Onkologii ze środków statutowych.

Ośrodek prowadzi badania kliniczne wczesnych faz, w tym: faz I/II, badań typu „Pierwsze podanie u człowieka” („first-in-human”), badań typu „proof-of-concept”, badań wymagających ścisłego monitorowania farmakokinetyki i/lub farmakodynamiki oraz badań nad biorównoważnością leków w onkologii.