Durvalumab zatwierdzony w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła durvalumab do leczenia pacjentów z niedrobnokomórkowym nowotworem płuc w trzecim stadium (NSCLC), u których guzów nie można usunąć chirurgicznie i u których nowotwór nie postępował po leczeniu chemioterapią i radioterapią.

„Jest to pierwsza terapia zatwierdzona w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca w III stopniu zaawansowania w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka, kiedy nowotwór nie pogorszył się po chemioradioterapii” – powiedział Richard Pazdur, MD, dyrektor Onkologicznego Centrum Doskonałości Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) i pełniący obowiązki dyrektora Biura Hematologii i Produktów Onkologicznych w Centrum Oceny i Badań Leków FDA. – „W przypadku pacjentów z rakiem płuc w stadium III, którego nie można usunąć chirurgicznie, obecne podejście do zapobiegania progresji to chemioradioterapia. Chociaż niewielka liczba pacjentów może zostać wyleczona za pomocą chemioradioterapii, nowotwór może ostatecznie się rozwinąć. Pacjenci mają teraz zatwierdzoną terapię, która jak wykazano, zapobiega pojawieniu się nowotworu przez dłuższy czas po chemioradioterapii”.

Według Narodowego Instytutu Zdrowia (National Cancer Institute) nowotwór płuc jest najczęstszą przyczyną zgonów w Stanach Zjednoczonych. Najczęstszym rodzajem nowotworu płuc jest NDRP (niedrobnokomórkowy rak płuc, ang. NSCLC), u którego komórki nowotworowe powstają w tkankach płuc. Etap III NSCLC oznacza, że guzy nowotworowe rozprzestrzeniają się do pobliskich węzłów chłonnych lub do innych części ciała w pobliżu płuc.

Durvalumab celuje w PD-1 / PD-L1 (białka znajdujące się w komórkach odpornościowych organizmu i w niektórych komórkach nowotworowych). Blokując te interakcje, lek może pomóc układowi odpornościowemu atakować komórki nowotworowe. Lek uzyskał wcześniej (w 2017 r.)zgodę na leczenie niektórych pacjentów z miejscowo zaawansowanym nowotworem pęcherza lub z przerzutami.

Źródło: www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm597217.htm

fot. alivia.org.pl