Biomed znacząco poprawił wyniki

W pierwszym półroczu lubelska spółka skoncetrowała się przede wszystkim na rozbudowie mocy produkcyjnych w ramach obecnego zakładu oraz na dalszej redukcji kosztów. Nadal jednak popyt na produkty spółki znacząco przekracza jej moce produkcyjne. Kolejne półrocze powinno być jeszcze lepsze – podaje Biomed w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży producenta wyrobów farmaceutycznych w I połowie 2018 roku wyniosły 14,2 mln zł, pozostając tym samym na zbliżonym poziomie rok do roku. Zysk operacyjny osiągnął poziom 0,3 mln zł (wobec straty -14,7 mln zł w w I połowie ub. r.), EBITDA miała wartość 3,3 mln zł, strata netto -1,3 mln zł (wobec straty -11,7 mln zł w ub. r.). Władze spółki liczą na wzrost dynamiki sprzedaży w II połowie br.

„Niewielki spadek przychodów w ubiegłych 6 miesiącach to rezultat zmian dotyczących warunków sprzedaży probiotyku Lakcid dla Polpharmy oraz wycofania ze sprzedaży produktów z osocza. Gdybyśmy porównali wyniki rok do roku, eliminując całkowicie efekty sprzedaży tych produktów w 2017 roku, odnotowalibyśmy wzrost przychodów o 28 proc. W drugim półroczu spodziewamy się efektów zakończonych inwestycji zwiększających możliwości produkcyjne leku Onko-BCG oraz Distreptazy. W związku z tym liczymy, że dynamika sprzedaży powinna znacząco wzrosnąć” – wyjaśnia Marcin Piróg, prezes Biomed-Lublin. – „Na wszystkie oferowane przez nas produkty popyt przewyższa nasze zdolności produkcyjne. Dlatego musimy skupić się na jak najszybszym zwiększeniu mocy, na bazie aktualnej infrastruktury. Naszym problem nie jest brak zamówień, a brak możliwości ich realizacji”.

Produkty Biomed-Lublin są obecnie dostępne w sprzedaży w 26 krajach na 4 kontynentach. W ofercie spółki znajduje się w sumie ponad 50 produktów.
W związku z popytem przekraczającym podaż na wielu rynkach spółka w pierwszej kolejności wypełnia swoją misję zabezpieczenia rynku polskiego, a jedynie nadwyżki przeznacza do sprzedaży na rynki zagraniczne (m.in. Francja, Ukraina, Kazachstan, Turcja, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czechy, Słowenia, Australia). Pomimo to udział eksportu ciągle rośnie i na koniec pierwszego półrocza br. miał 39-proc. udział w strukturze przychodów.

Aktualnie Spółka prowadzi działania, których efektem ma być utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego innowacyjnych leków na bazie szczepionki przeciwgruźliczej i leku na raka pęcherza. Planowana wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 25 mln zł. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie 60% kosztów inwestycji (Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw).
Równolegle spółka prowadzi działania zmierzające do rozszerzenia rynków zbytu. Rozpoczęte zostały przygotowania do rejestracji szczepionki przeciwgruźliczej we Francji i na Węgrzech oraz Onko BCG w Niemczech, Turcji, Argentynie i na Węgrzech. Złożony został również wniosek o wsparcie działań eksportowych i ich dofinansowanie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Wartość projektu to 413 tys. zł, wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 85% wartości projektu.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,34 mln zł w 2016 r.