Synektik ma umowę na dostawę do Centrum Onkologii w Poznaniu robota chirurgicznego daVinci

Synektik podpisał umowę z Wielkopolskim Centrum Onkologii (WCO) w Poznaniu na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie robota chirurgicznego typu da Vinci. Umowa obejmuje również przeszkolenie personelu medycznego z obsługi aparatu, a jej całkowita wartość to 12,9 mln zł netto, podała spółka. Umowa obejmuje dostawę robota chirurgicznego, jak również szkolenia personelu szpitala i opiekę serwisową dla urządzenia.

„Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Całkowita wartość umowy wynosi 12 922 147,71 zł netto. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 16.11.2018. Okres gwarancji wynosi 38 miesięcy od podpisania protokołu odbiorczego” – czytamy w komunikacie.

Przychody uzyskane z realizacji tej umowy wpłyną na wynik finansowy Synektik SA w roku kalendarzowym 2018, podano także.

Na początku lipca Synektik zawarł z Intuitive Surgical umowę, na mocy której został wyłącznym dystrybutorem na Polskę systemów da Vinci i będzie odpowiadał m.in. za sprzedaż i serwis robotów chirurgicznych. Umowa została zawarta na okres do końca 2021 r. z możliwością przedłużenia na kolejny rok.

Da Vinci® produkcji Intuitive Surgical to najbardziej zaawansowany system robotyczny na świecie, zapewniający przewagę w terapii szeregu schorzeń, z najbardziej rozpowszechnionymi chorobami nowotworowymi na czele. Co roku wzrasta liczba zabiegów wykonywanych przez chirurgów z użyciem robota Vinci®. W 2017 r. na całym świecie przeprowadzono ich blisko 900 tys. a prognoza na 2018 r. zakłada przekroczenie poziomu 1 mln operacji.
W rozwiniętych krajach przeprowadza się obecnie około 170 typów zabiegów chirurgicznych w asyście da Vinci®. Są one standardem m.in. dla prostatektomii (usunięcia prostaty) radykalnej wykonywanej z powodu raka gruczołu krokowego, operacji szyjki macicy czy operacyjnej terapii raka okrężnicy. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych otwarte i laparoskopowe operacje wycięcia prostaty stanowią zaledwie 13 proc. wszystkich zabiegów. Pozostałe 87 proc. to operacje przeprowadzane przy udziale systemu da Vinci®.

Umowa z WCO jest drugim zawartym przez Synektik kontraktem na dostawy systemu da Vinci® do polskiej placówki medycznej. We wrześniu br. pierwszy robot trafił do warszawskiego Szpitala Mazovia. Cezary Kozanecki, prezes Synektik ocenia, że w najbliższych miesiącach spółka może zawrzeć kolejne umowy na dostawę robotów.
„Uczestniczymy już w kolejnym postępowaniu przetargowym na dostawę robota chirurgicznego. Jesteśmy również w dialogu z kilkoma innymi publicznymi i prywatnymi placówkami medycznymi, zainteresowanymi dostępem do tej innowacyjnej technologii. Obserwujemy duże zainteresowanie urządzeniami da Vinci®, poparte przemyślanymi planami efektywnego ich wykorzystania w terapii szeregu schorzeń” – dodaje Kozanecki.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.