Home Farmacja Pharmena ma umowę na badania przedkliniczne z SMC Laboratories z Japonii