Nikotynowa terapia zastępcza mniej skuteczna niż e-papierosy

Stosowanie e-papierosów może być skuteczniejszą metodą rzucania palenia papierosów niż nikotynowa terapia zastępcza – wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie „The New England Journal of Medicine”.

W badaniu z randomizacją sprawdzono, jaka jest skuteczność e-papierosów w rzucaniu palenia tradycyjnych papierosów. W tym celu ponad 800 palaczy papierosów przydzielono do dwóch grup. Pierwsza otrzymała pakiet startowy składający się z e-papierosa i jednego pojemnika z płynem nikotynowym, a druga – na trzy miesiące wybraną nikotynową terapię zastępczą. Obie grupy po wykorzystaniu zamienników papierosów zapewnionych w ramach badania mogły kontynuować rozpoczętą metodę leczenia uzależnienie tytoniowego we własnym zakresie. Dodatkowo obie grupy przez co najmniej miesiąc brały udział w cotygodniowej terapii behawioralnej.

Po rocznej obserwacji okazało się, że w grupie stosująca e-papierosy tradycyjne papierosy przestało palić 18% osób, a w grupie stosującej nikotynową terapię zastępczą – 10%. W grupie stosującej e-papierosy po roku 80% badanych nadal je stosowało, a w drugiej grupie zaledwie 9% osób nadal stosowało nikotynową terapię zastępczą.
Działania niepożądane, takie jak podrażnienie gardła i jamy ustnej, częściej występowały w grupie stosującej e-papierosy (odpowiednio 65% i 51%), natomiast w grupie z nikotynową terapią zastępczą nieco częściej występowały nudności (odpowiednio 35% i 31%). Naukowcy podkreślają, że w związku ze wzrostem liczby młodych ludzi stosujących e-papierosy oraz nieznajomością ich długoterminowych niepożądanych działań, należy je używać z dużą ostrożnością.

Źródło: www.nejm.org