Spółka Pharmeny ma umowę dotyczącą badań przedklinicznych 1-MNA na modelu zwierzęcym

Cortria Corporation – spółka zależna Pharmeny – zawarła umowę ramową z ośrodkiem badawczym – spółką CorDynamics, Inc. z siedzibą w Chicago, dotyczącą współpracy w zakresie badań przedklinicznych PAH na modelach zwierzęcych w ramach projektu leku 1-MNA, podała spółka.

„W ramach powyższej umowy ramowej, emitent za pośrednictwem spółki zależnej Cortria Corporation w USA planuje rozpocząć badanie przedkliniczne leku 1-MNA na modelu zwierzęcym we wskazaniu tętnicze nadciśnienie płucne (ang. Pulmonary arterial hypertension, PAH) w celu określenia efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB. W tym celu, na podstawie zawartej umowy ramowej, spółka zamierza złożyć zlecenie na przeprowadzenie badania na modelu zwierzęcym. Spółka po złożeniu zlecania na przeprowadzenie badania na modelu zwierzęcym, niezwłocznie przekaże w raporcie bieżącym tę informację” – czytamy w komunikacie.

Informację podano ze względu na fakt, iż przeprowadzenie badania na modelu zwierzęcym nad lekiem 1-MNA we wskazaniu tętnicze nadciśnienie płucne (PAH) daje możliwość dalszej komercjalizacji projektu 1-MNA w powyższym wskazaniu. Potencjalne przychody z komercjalizacji leku 1-MNA mogą mieć bardzo istotny wpływ na wyniki finansowe i wycenę rynkową grupy kapitałowej emitenta w najbliższych latach, podkreślono.

Tętnicze nadciśnienie płucne jest chorobą rzadką, dla której poszukuje się efektywnych terapii, a światowa wartość rynku wynosi ok. 5 mld. USD.

„1-MNA jest niebadanym wcześniej metabolitem niacyny, który wykazuje działanie przeciwzapalne i zapewnia dodatkowe korzyści terapeutyczne w zastosowaniach miejscowych na skórę. Korzyści terapeutyczne wykorzystywane są we wprowadzonych na rynek przez Pharmenę preparatach dermatologicznych, posiadających ochronę patentową. Pharmena bada również możliwości potencjalnych zastosowań terapeutycznych 1-MNA jako doustnego leku systemowego. W dotychczasowych badaniach klinicznych 1-MNA wykazał wysokie bezpieczeństwo i tolerancję stosowania, a potencjalne wskazania terapeutyczne dla doustnych terapii systemowych 1-MNA obejmują m.in.: zmniejszanie ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych takich jak prewencja zawału serca, udaru mózgu oraz choroby o podłożu zapalnym takie jak niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH); tętnicze nadciśnienie płucne (PAH)” – czytamy także.

CorDynamics, Inc jest wiodącym nieklinicznym ośrodkiem badawczym z siedzibą w Chicago w USA, który specjalizuje się w kompleksowych badaniach przedklinicznych, badaniach toksykologicznych układu sercowo-naczyniowego i ocenie farmakologicznej bezpieczeństwa stosowania. CorDynamics koncentruje się na badaniach przedklinicznych w niewydolności serca, tętniczym nadciśnieniu płucnym, migotaniu przedsionków czy zakrzepicy.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Jest notowana na NewConnect od 2008 r.

(ISBnews)