Jest pozytywna rekomendacja dla leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) wydała pozytywną rekomendację w sprawie objęcia refundacją wenetoklaksu w połączeniu z rytuksymabem w ramach programu lekowego dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL).

Przewlekła białaczka limfocytowa to najczęściej występujący nowotwór krwi. W Polsce choruje ok. 17 tys. osób, a każdego roku diagnozuje się 1 900 nowych przypadków. U 30% pacjentów nigdy nie trzeba będzie stosować leczenia. Pozostali leczeni są chemioterapią, immunochemioterapią lub terapią celowaną. Na każdym etapie choroby może nastąpić nawrót lub oporność na stosowany rodzaj leczenia. Właśnie ten rodzaj PBL – nawrotowej i opornej jest najtrudniejszy w leczeniu. Dodatkowym utrudnieniem jest w tej chwili to, że nowoczesne terapie dostępne są jedynie dla pacjentów z delecją 17p lub mutacją w genie TP53. Pozytywna rekomendacja prezesa AOTMiT daje nadzieję, że już wkrótce pacjenci bez delecji i mutacji również będą mieli możliwość leczenia w nowoczesny sposób.

Terapia może być określona w czasie. Co to oznacza? Badania dowodzą, że leczenie PBL terapią łączoną może trwać 2 lata. To mniej działań niepożądanych i mniej niedogodności związanych z leczeniem. Po tym czasie terapia, ze względu na jej wysoką skuteczność może być odstawiona. Ryzyko nawrotu choroby lub zgonu pacjenta zmniejsza się o ponad 80%, a ponad 60% pacjentów osiąga po 2 latach niewykrywalną minimalną chorobę resztkową, co oznacza, że choroba nie jest wykrywana w standardowych badaniach laboratoryjnych.