Prezydent podpisał ustawę o kwocie bazowej

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał zmienioną ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

„Celem ustawy jest modyfikacja ‚kwoty bazowej’ służącej do obliczania, w okresie przejściowym, najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych objętych ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa zmienia kwotę bazową, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych w okresie od 1 lipca
2019 r. do 30 czerwca 2020 r. – z kwoty 3900 zł, na kwotę 4200 zł. Ponadto ustawa wydłuża o 6 miesięcy okres stosowania przepisu przejściowego w art. 7 ustawy, z 31 grudnia 2019 r., na 31 czerwca 2020 r.” – czytamy w komunikacie.

W art. 2 ustawy wprowadzono przepisy dostosowujące, zgodnie z którymi określono termin na zawarcie porozumienia lub zarządzenia, jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte, o sposobie podwyższania na dzień 1 lipca 2019 r. wynagrodzeń zasadniczych w podmiocie leczniczym, w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzanych ustawą.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.