Home Aktualności Selvita oczekuje, że po podziale spółki będą notowane na GPW pod koniec X