Master Pharm sprzedał 100% udziałów w spółce zależnej Avet Pharma

Master Pharm sprzedał spółkę zależną Avet Pharma, podał Master Pharm. Na rzecz jednej osoby cywilnej zbyto 100 udziałów Avet Pharma (stanowiących 100% udziału w jej kapitale zakładowym) za cenę 1000 zł.

Cena sprzedaży udziałów w ocenie zarządu odzwierciedla wartość Avet Pharma i wynika m.in. z jej zadłużenia. Kolejnymi działaniami będą:

– odkupienie od Avet Pharma portfolio marek własnych przez Master Pharm,

– podpisanie przez Master Pharm z Avet Pharma umowy dystrybucyjnej w zakresie sprzedaży produktów Master Pharm, podano.

„Powyższe działania w opinii zarządu emitenta umożliwią wyeliminowanie negatywnego wpływu dotychczasowego modelu dystrybucyjnego marek własnych realizowanego przez Avet Pharma na wyniki Grupy Master Pharm, a także będą skutkowały spłatą zadłużenia Avet Pharma wobec emitenta. Dzięki temu spółka zamierza skupić się na produkcji kontraktowej, którą ocenia jako najbardziej perspektywiczną w kontekście długoterminowego rozwoju emitenta” – czytamy w komunikacie.

19 grudnia Master Pharm informował o zmianie w zakresie realizowanej strategii grupy – jednym z elementów procesu miała być sprzedaż 100% udziałów Avet Pharma.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)