NIA ma nowe władze i nowe cele na kolejną kadencję

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska została ponownie prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej (NRA). Jakie zadania stawia przed samorządem w przyszłej kadencji? „Podniesienie wynagrodzeń farmaceutów szpitalnych, zmiana ustawy refundacyjnej i podniesienie marż aptecznych oraz oczywiście doprowadzenie do przyjęcia ustawy o zawodzie” – wyjaśniała na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Piotrowska-Rutkowska tuż po wyborach.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska podsumowując minioną 4-letnią kadencję podkreślała, że jednym z największych sukcesów było wejście w życie ustawy „Apteka dla Aptekarza” (AdA).

„To bardzo dobre rozwiązanie, zapewniające bezpieczeństwo dla pacjentów. Wbrew przekazom, że spowodowało to lawinowe zamykanie aptek stało się wręcz odwrotnie – w ciągu 2,5 lat obowiązywania AdA tylko na wsiach i małych miastach przybyło ok. 500 nowych aptek i punktów aptecznych” – podkreślała prezes.
Według danych NIA mamy dziś w Polsce 13,9 tys. aptek i punktów.

A na co czeka samorząd aptekarski? To przede wszystkim uchwalenie ustawy o zawodzie farmaceuty (niedawno została ona przyjęta przez rząd), uporządkowanie sprawy dyżurów nocnych aptek oraz obrotu pozaaptecznego.
„Przygotowaliśmy w tej sprawie alty prawne. Na razie ciągle są w Ministerstwie Zdrowia, ale liczę, że się to zmieni. Mamy za dużo substancji w obrocie pozaaptecznym i to trzeba zmienić. Postulujemy także powstanie rejestru podmiotów, które sprzedają leki (projekt taki powstał jeszcze za czasów wiceministra Łandy – przyp. red.)” – tłumaczyła Piotrowska-Rutkowska.

Samorząd zamierza także starać się, by opieka farmaceutyczna stała się świadczeniem zdrowotnym. „Można to zrobić po przyjęciu ustawy o zawodzie, w aktach wykonawczych. Dzięki temu byłoby możliwe ustalenie np. jakie usługi pacjent otrzyma bezpłatnie, jakie będą płatne oraz ustalenie listy badań diagnostycznych, które można by wykonać w aptece” – wyliczała nowa-stara prezes NIA.

Aptekarze zamierzają także walczyć o podniesienie marż, przede wszystkim na leki refundowane (dziś przynoszą one apteko straty – przyp. red.), zmianę ustawy refundacyjnej – tak by listy refundacyjne ukazywały się co 2, a nie jak teraz co dwa miesiące. „Nie mniej ważnym zadaniem będzie walka o podniesienie prestiżu farmaceutów szpitalnych. Dyrektorzy szpitali muszą zrozumieć, że osoby, które odpowiadają za milionowe przetargi nie mogą być tak źle opłacane” – mówiła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Przedstawiamy także skład pozostałych władz NIA:

Prezydium:

Marek Tomków – wiceprezes
Michał Byliniak – wiceprezes
Małgorzata Pietrzak – wiceprezes
Marian Witkowski – skarbnik
Lucyna Samborska – sekretarz
Ewa Steckiewicz-Bartnicka
Elżbieta Rząsa-Duran
Jarosław Mateuszuk
Mikołaj Konstanty
Piotr Brukiewicz

Pozostali członkowie NRA:

Tomasz Baj (Lublin),
Tomasz Barszcz (Lublin),
Magdalena Baścik (Bielsko – Biała),
Marcin Bochniarz (Rzeszów),
Wojciech Chmielak (Szczecin),
Piotr Chwiałkowski ( Bydgoszcz),
Jacek Ciaciura (Wrocław),
Jakub Dorociak (Warszawa),
Kamil Furtak (Wrocław),
Robert Gocał (Kielce),
Alina Górecka (Poznań),
Roman Grzechnik (Olsztyn),
Barbara Jękot (Kraków),
Piotr Kaczmarczyk (Katowice),
Katarzyna Kandziora – Kuna (Katowice),
Justyna Korzelska (Koszalin),
Izabela Kromkowska (Łodź),
Katarzyna Kulińska (Bydgoszcz),
Janina Mańko (Gdańsk),
Piotr Migas (Gdańsk),
Przemysław Orlikowski (Częstochowa),
Dorota Pastok – Chomicka (Koszalin),
Joanna Piątkowska – Kowalik (Kraków),
Michał Pietrzykowski (Gdańsk),
Mariusz Politowicz (Kalisz),
Andrzej Prygiel (Opole),
Marcin Repelewicz (Wrocław),
Tomasz Sawicki (Białystok),
Krzysztof Słomiak (Łódź),
Magdalena Stankiewicz (Olsztyn),
Ewa Steckiewicz – Bartnicka (Warszawa),
Paweł Stelmach (Łódź),
Wojciech Szkopański (Warszawa),
Marek Tomków (Opole),
Jarosław Tuzikiewicz (Kalisz),
Daria Wielogórska – Rutka (Zielona Góra),
Marcin Wiśniewski (Warszawa),
Marian Witkowski (Warszawa),
Anna Żuk (Szczecin)

Przewodnicząca Naczelnego Sądu Aptekarskiego

Anna Włodarczyk

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Dominik Lakota

Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Kondracki