UE przyśpiesza reakcję w walce z koronawirusem, aktywuje mechanizm kryzysowy

Unia Europejska przyśpiesza reakcję w walce z koronawirusem. Przewodnicząca obecnie pracom Unii Chorwacja zdecydowała o uruchomieniu w pełnym zakresie zintegrowanego mechanizmu reagowania w sytuacjach kryzysowych (tzw. ICPR – Integrated Political Crisis Response), poinformowano w komunikacie.

Według stanu na wtorek rano, na świecie było ponad 91 tys. zachorowań, w tym ponad 80 tys. w Chinach. W ocenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) najbardziej niepokoi epidemia w Korei Południowej, we Włoszech i w Japonii.

W ciągu ostatniej doby wzrosła liczba zachorowań w Europie. Najwięcej osób, u których stwierdzono zarażenie koronawirusem jest obecnie we Włoszech: 2036 (od wczoraj 342 nowe zachorowania), we Francji – 191 (61 nowych zachorowań), w Niemczech – 165 (35 nowych zachorowań), w Hiszpanii – 120 (36 nowych zachorowań), w Wielkiej Brytanii 40 (4 nowe zachorowania).

Stwierdzono także zachorowania w Szwecji (u kilkunastu osób), Belgii i Czechach. W ciągu doby pojawiły się też przypadki zakażenia w kolejnych nowych miejscach, m.in. na Łotwie, w Portugalii, Maroko.

Aktywowany mechanizm ICPR jest politycznym narzędziem reagowania w sytuacjach kryzysowych, ma wspierać szybkie i skoordynowane podejmowanie decyzji na szczeblu politycznym UE w przypadku poważnych i złożonych kryzysów.

„W ciągu ostatnich kilku tygodni Rada podjęła szereg kroków w celu skoordynowania reakcji UE na wybuch COVID-19. Obecna skala epidemii pokazała potrzebę jeszcze większej koordynacji naszych działań na poziomie UE” – poinformowano w komunikacie.

W związku z tym prezydencja chorwacka „zdecydowała o eskalacji rozwiązań zintegrowanego reagowania na kryzys polityczny (IPCR) z trybu wymiany informacji do trybu pełnej aktywacji”.

Pełna aktywacja IPCR pozwala w większym stopniu skupić się na identyfikowaniu głównych luk w sektorach i opracowywaniu konkretnych środków reakcji UE podczas okrągłego stołu pod przewodnictwem prezydencji.

Spotkania kryzysowe gromadzą przedstawicieli urzędu przewodniczącego Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), państw członkowskich i innych zainteresowanych. Uczestnicy okrągłego stołu przygotowują, opracowują i aktualizują wnioski dotyczące działań, które zostaną omówione i określone przez Radę.

Zależnie od sytuacji istnieją 3 tryby działania IPCR

monitorowanie: prosta wymiana istniejących doniesień kryzysowych

wymiana informacji: tworzenie sprawozdań analitycznych i korzystanie z platformy internetowej dla lepszego oglądu sytuacji i przygotowania na ewentualną eskalację

pełna aktywacja: przygotowanie propozycji działań UE, o których zdecydowałyby Rada UE lub Rada Europejska.

Po raz pierwszy mechanizm IPCR uruchomiono w czasie kryzysu migracyjnego w 2015 roku.

(ISBnews)