AOTMiT podpisał porozumienie z Narodowym Instytutem Onkologii

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) Roman Topór-Mądry oraz prof. Jan Walewski, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego podpisali dwustronne porozumienie. Wyznacza ono ramy dalszej współpracy w obszarze ochrony zdrowia, zdrowia publicznego między tymi instytucjami oraz oceny technologii medycznych w dziedzinie onkologii.

„Przekształcając Centrum Onkologii w Narodowy Instytut Onkologii ustawodawca nałożył na nas szereg nowych obowiązków, które w dużej mierze wymagają współpracy i wspólnych działań z AOTMiT. Wierzę, że to porozumienie oraz mające nastąpić powołanie Krajowej Sieci Onkologicznej będą kolejnymi krokami ku poprawie efektywności leczenia pacjentów chorych na nowotwory. Wszystkie zmiany, które obserwujemy w obszarze onkologii mają poprawić szanse pacjentów w walce z chorobą, by było to realne potrzebny jest również dostęp do nowych technologii medycznych i bardzo się cieszę, że Prezes Topór-Mądry jest otwarty na potrzeby tej dziedziny medycyny w Polsce”- wyjaśnia cytowany w komunikacie Jan Walewski.

AOTMiT i NIO-PIB realizując kolejne wspólne projekty naukowe będą wymieniać się wiedzą, kompetencjami oraz posiadanymi danymi. Strony zadeklarowały również współpracę w zakresie opracowywania metodologii, a także prowadzenia analiz oraz badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze oceny technologii medycznych. Obie instytucje będą współpracować w zakresie określenia taryfikacji świadczeń oraz oceny założeń do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w obszarze onkologii.

„Podpisane porozumienie stanowi znaczące wsparcie procesów badawczych oraz przyczyni się do rzetelnej, kompletnej i stałej wymiany informacji. Dodatkowo, wzrost wiedzy merytorycznej będzie wspierać podnoszenie jakości działań podejmowanych w obszarze ochrony zdrowia. Wspólna realizacja tych działań usprawni wykonywanie ustawowych i statutowych zadań obu instytucji” – podkreśla Roman Topór-Mądry.