Samorząd pielęgniarski także protestuje przeciwko zaostrzeniu kar wobec środowiska medycznego

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych (NRPiP) wyraziła negatywną opinię wobec zaostrzenia kar w stosunku do przedstawicieli zawodów medycznych. Takie rozwiązanie znalazło się w znowelizowanym art. 37 A Kodeksu Karnego, czyli w tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.

„Samorząd pielęgniarek i położnych stoi na stanowisku, iż zwiększenie represji karnej, czyli zwiększenia obawy przed utratą wolności osobistej nie wpłynie na minimalizację popełnianych błędów przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne. Zmiana zasad wymiaru kary najprawdopodobniej przyniesie odwrotny efekt, czego skutkiem może być zmniejszenie liczby osób decydujących się na wykonywanie tych zawodów” – czytamy w stanowisku NRPiP.

Samorząd pielęgniarski podkreśla również, że całkowicie niezrozumiałe jest także to, że w ramach uchwalania szczególnych rozwiązań prawnych związanych ze zwalczaniem zagrożeń rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, z jednej strony do porządku prawnego wprowadzono regulacje umożliwiające funkcjonariuszom publicznym uniknięcie odpowiedzialności karnej w związku z nadużyciem uprawnień przy dokonywaniu zakupów i usług mających służyć walce z epidemią, a z drugiej strony w tym samym czasie zaostrzeniu maja ulec zasady odpowiedzialności karnej skierowane przeciwko min. pielęgniarkom i położnym, tj. osobom codziennie ryzykującym własnym zdrowiem i życiem w związku ze zwalczaniem epidemii, nawet w sytuacji niedoborów środków ochrony osobistej.