Akcjonariusze Medapp zdecydują 5 sierpnia o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Medapp zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 5 sierpnia, o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r., w kwocie 0, 67 mln zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z projektów uchwał.

„Zwyczajne walne zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: § 1 zwyczajne walne Zgromadzenie Medapp S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 673 141,54 zł przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych” – czytamy w projekcie uchwały.

MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

(ISBnews)