Uproszczone zasady rozliczania zleceń na wyroby medyczne

„Upraszczamy zasady rozliczeń ze świadczeniodawcami realizującymi zlecenia na wyroby medyczne. Od 1 lipca sklep/apteka rozlicza się tylko z oddziałem NFZ, z którym ma umowę – bez względu na to skąd pochodzi pacjent” – poinformował Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na Twitterze.

NFZ dzisiaj opublikował zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne (patrz: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1002020dsoz,7203.html).

„Wprowadzona postanowieniem niniejszego zarządzenia zmiana rozliczania świadczeń umożliwi świadczeniodawcom dostosowanie własnych systemów informatycznych, ponieważ dokumenty rozliczeniowe świadczeniodawca składa oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu w terminie do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (§ 23 ust. 1 i 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Dz. U. z 2020 r. poz. 547 ze zm.)” – czytamy w uzasadnieniu.