Rejestr Hipercholesterolemii Rodzinnej z nowymi danymi

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej. Przewiduje on możliwość przekazania do Rejestru prowadzonego przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku danych sprzed jego utworzenia od 2010 r. Przy czym dane te powinny być przekazane nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

„Dane [zawarte w rejestrze] stanowią źródło usystematyzowanej wiedzy na temat pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną, wobec czego zasadnym jest by mogły być przetwarzane w przedmiotowym rejestrze” – czytamy w uzasadnieniu.

Rejestr Hipercholesterolemii Rodzinnej został utworzony z początkiem tego roku w drodze rozporządzenia Ministerstwa z 8 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336651/katalog/12704066#12704066).