Jak pandemia wpłynęła na zamówienia publiczne w branży farmaceutycznej?

Wybuch pandemii dotknął niemal każdą gałąź gospodarki. Branża farmaceutyczna – na pozór odporna na kryzys związany z COVID-19 – również odczuła jego skutki. A jak pandemia wpłynęła na rynek zamówień publicznych? Odpowiedź na to pytanie przynosi opracowany przez Lideo raport rynkowy pt. „Rynek przetargowy w lecznictwie zamkniętym – I półrocze 2019 vs. 2020. Analiza | diagnoza | rekomendacje”.

Jak COVID-19 wpłynął na branżę zamówień publicznych? Niestabilna gospodarka lekowa, problemy z importem produktów leczniczych (jednym z większych dostawców Polski są Chiny), a przede wszystkim braki leków sprawiły, że minione 6 miesięcy było wyjątkowo trudne dla farmacji.

Raport powstał w oparciu o dane z zamówień publicznych z polskich szpitali. Na jego potrzeby przeanalizowano dane przetargowe z 1703 postępowań w lecznictwie zamkniętym z I półrocza 2019 roku i 1596 z I półrocza roku 2020. Pod uwagę brano czynniki takie, jak: wartość rynku przetargowego, liczba ogłaszanych przetargów, wartość oraz liczba przetargów szpitali, które je przeprowadziły w poszczególnych województwach, a także grupy terapeutyczne leków zamawiane w I półroczu 2019 oraz 2020.

Zaskakującym wnioskiem płynącym z raportu jest fakt, że epidemia nie miała znaczącego wpływu na liczbę otwartych i ogłaszanych przetargów w okresie styczeń-czerwiec 2020 r.
Z danych na temat liczby szpitali, które przeprowadziły postępowania przetargowe w I półroczu 2019 roku oraz w analogicznym okresie 2020, wynika, że w bieżącym roku 137 jednostek mniej zrealizowało postępowania na produkty lecznicze. Jeśli chodzi o samą liczbę przetargów, w 2020 r. było ich o 53 mniej. W I półroczu 2020 – już w czasie pandemii COVID-19 – wartość rozstrzygniętych postępowań zwiększyła się o 0,5 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem 12 miesięcy wcześniej.

Co się nie zmieniło? W I półroczu 2020, tak samo jak rok wcześniej, ci sami oferenci o największej wartości rozstrzygniętych postępowań netto tworzą „TOP 5”. Jednak ich udział w rynku zmniejszył się o 7,46%. Najwyższa wartość rozstrzygniętych postępowań na produkty lecznicze w obu okresach wygląda następująco: 1,29 mld w 2019 odnotowane w maju vs. 1,30 mld w 2020 odnotowane w marcu. Zatem można wnioskować, że największy pik wartości rozstrzygniętych postępowań na leki dotyczący I półrocza wystąpił o 2 miesiące wcześniej w 2020 r. względem roku 2019 r.