Prof. Wyrwicz z tytułem profesora nadanym przez Prezydenta RP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał dr hab. n. med. Lucjanowi Wyrwiczowi tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. Profesor jest kierownikiem Kliniki Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii, zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Wawelskiej.

Lucjan Wyrwicz, rocznik 1979, to absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (2004). Doktorat z metod obliczeniowych w badaniu sekwencji regulatorowych genomu człowieka (2007). Habilitacja z zakresu mimikry molekularnej białek patogennych wirusów z rodziny Herpesviridae i białek genomu człowieka (2009; rozprawa wyróżniona przez Prezesa RM). Specjalizacja z onkologii klinicznej (2011) i radioterapii onkologicznej (2020). W latach 2009-2019 kierował pracami Samodzielnej Pracowni Bioinformatyki I Biostatystyki. W latach 2012-2017 zarządzał Oddziałem Onkologii Kliniki Gastroenterolgii Onkologicznej. Od 2013 roku Pełnomocnik Dyrektora ds Kształcenia Przeddyplomowego. Od 2017 roku kieruje Kliniką Onkologii i Radioterapii przy ul. Wawelskiej.

Autor i współautor 88 publikacji o zasięgu międzynarodowym.

Stypendysta stypendium START FNP,m i Stypendium dla Młodych Wybitnych Naukowców MNISW. Aktywny uczestnik Grupy Badawczej Nowotworów Przewodu Pokarmowego EORTC, gdzie pełni funkcję koordynatora badań nad rakiem odbytnicy i rakiem kanału odbytu. Koordynator domeny leczenia rzadkich nowotworów przewodu pokarmowego europejskiej sieci ERN EURACAN. Współautor zaleceń ESMO (European Society for Medical Oncology) z zakresu leczenia raka odbytnicy. Członek ESMO Faculty.

Poza pracą pasjonuje się dalekimi podróżami w gronie najbliższych, żony Anny i córki Marysi.