Recepty 75+. Czy specjaliści doczekają się w końcu możliwości wypisywania recept?

Temat wraca jak bumerang. Chodzi o możliwość otrzymywania bezpłatnych leków w ramach programu 75+ także podczas wizyty u lekarza specjalisty i przy wypisie ze szpitala. Termin wdrożenia odkładano już dwukrotnie. Zanosi się na kolejne odłożenie.

Od czterech lat wszyscy seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia, mogą otrzymać część leków bezpłatnie. Jednak receptę „S” może nadal wystawić tylko lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. uprawniony do przyjmowania deklaracji wyboru. Lekarze specjaliści nadal nie mogą wystawić recept na bezpłatne leki dla pacjentów po 75. roku życia (chyba że są to recepty pro auctore i pro familiae). Jeśli lekarz specjalista leczy pacjenta lekami, które znajdują się na wykazie bezpłatnych leków, może jedynie przekazać tę informację lekarzowi POZ. To w praktyce oznacza, że pacjent nie chcą płacić za leki musi pójść po nie dwukrotnie – do specjalisty i do lekarza rodzinnego.

Fundacja „My pacjenci” alarmuje, że w czasie epidemii dostęp do lekarzy jest na tyle utrudniony, że jest to w praktyce niemożliwe. A wdrożenie tego rozwiązania staje się wręcz pilne.

„Zwracamy się o nadanie priorytetu zmianom funkcjonalności platformy P1, związanej ze zmianami w ordynacji w ramach programu nieodpłatnego dostępu do leków dla pacjentów, którzy ukończyli 75. rok życia i nie dopuszczenie do kolejnego odroczenia wejścia w życie tak ważnej funkcjonalości.
Epidemia COVID-19 jest źródłem licznych problemów w zakresie prawidłowego i służącego pacjentom systemu ochrony zdrowia oraz bezprecedensowej presji również na wdrażanie rozwiązań z zakresu e-zdrowia (…). Wobec ograniczenia dostępności do świadczeń na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, oraz konieczności zapewnienia ciągłości procesu terapeutycznego u pacjentów, przyspieszenie prac nad zmianami nabiera szczególnego znaczenia. W naszej opinii opisana sprawa ma charakter priorytetowy i jest kluczowa dla setek tysięcy pacjentów korzystających z programu nieodpłatnego dostępu do leków dla seniorów, szczególnie w trudnym okresie pandemii COVID-19 a omawiane rozwiązania powinny zostać wpisane na listę zadań związanych ze zwalczaniem epidemii” – czytamy we wspólnym apelu podpisanym przez 19 organizacji pacjenckich.

Warto także podkreślić, że absurdem jest fakt, iż leków z bezpłatnej listy „S” nie mogą wypisywać także geriatrzy, mimo iż jest to specjalizacja stworzona specjalnie do opieki nad osobami starszymi. Nie można wystawić pacjentowi recepty na bezpłatne leki w ramach usług komercyjnych (prywatnie, poza umową z NFZ), ani też po pobycie w szpitalu.

Przypomnijmy również, że w lipcu 2019 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia, przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt zawierał największy w historii pakiet zmian służący przyspieszeniu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Od tego czasu nic się zmieniło.

Program „Leki 75+” miał zostać poszerzony o lekarzy specjalistów 1 lipca br. Potem ten termin przesunięto na 1 października. Jednak potem pojawił się kolejny komunikat Ministerstwa Zdrowia przesuwający ten termin na 31 grudnia 2020 roku.

„Funkcjonalność dotyczy zmian funkcjonalności platformy P1, ponieważ działania po stronie Centrum e-Zdrowia od dłuższego czasu są już gotowe. Problem występuje w systemach gabinetowych komercyjnych dostawców, którzy muszą dostosować swoje aplikacje do tego rozwiązania. Biorąc pod uwagę fakt niedostosowania ww. oprogramowania przez dostawców na dzień 1 października 2020 r., koniecznym stało się odłożenie w czasie dnia uruchomienia rzeczonej funkcjonalności systemu” – tłumaczy się z kolei Ministerstwo Zdrowia.

„Tyle, że z analizy przeprowadzonej dla nas przez prawnika jasno wynika, że to odpowiedzialnym za ten stan rzeczy jest resort zdrowia a nie dostawców oprogramowania” – wyjaśnia w rozmowie z nami Ewelina Nazarko – Ludwiczak z fundacji „My pacjenci”. – „Dlatego czekamy na spotkanie z wiceminister Goławską (odpowiedzialną za informatyzację – przyp. red.). Może wreszcie ta sprawa doczeka się szczęśliwego zakończenia?”.

Spotkanie jest planowane na 14 grudnia.