Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Misja Światowej Organizacji Zdrowia w Chinach wykazała, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby wirus Covid-19 wydostał się z laboratorium w Wuhanie, należy raczej przyjąć, że Covid-19 rozwijał się wśród zwierząt, zanim przeniknął do ludzi.

Gazeta Wyborcza
–Do drugiej tury badań przesiewowych w kierunku Covid-19 dla nauczycieli zgłosiło się 32 tys. osób, o 100 tys. mniej niż w pierwszej turze. Pobrane od nich próbki mają być pulowane, co oznacza, że zostaną one połączone w jedną i dopiero kiedy wynik „spulowanej” próbki będzie dodatni, wykonane zostaną szczegółowe badania. Za dopuszczalne uznaje się jednak pulowanie 3–5 wymazów, podczas gdy resort zdrowia chce łączyć 10 próbek.

Dziennik Gazeta Prawna
–Związek Powiatów Polskich w odpowiedzi na pomysł centralizacji szpitali zaproponował usamorządowienie usług opieki zdrowotnej – do zadań samorządu należałoby zabezpieczenie podstawowych potrzeb zdrowotnych, powiaty miały odpowiadać m.in. za leczenie ambulatoryjne, szpitalne czy opiekę długoterminową.
–Prokuratura Krajowa napisała w oświadczeniu, że błędne i nieuzasadnione były czynności podjęte przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku na skutek zawiadomienia dot. zabiegów przerywania ciąży przeprowadzonych w jednym z białostockich szpitali przed opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.