Mercator Medical rekomenduje przeznaczenie całego jednostk. zysku na buy-back

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zarząd Mercator Medical rekomenduje akcjonariuszom uwzględnienie wypłaty dla akcjonariuszy w podziale wypracowanego zysku, w postaci przeznaczenia całego jednostkowego zysku netto (312 mln zł), czyli jednej trzeciej wyniku skonsolidowanego, na skup akcji własnych w przedziale cenowym 400-770 zł za akcję, podała spółka.

Minimum wyznacza ostatnia transakcja ABB, a maksimum – dotychczasowy szczyt notowań, wyjaśniono.

„Zamierzamy przeprowadzić skup w formie zaproszenia do sprzedaży, dla wszystkich akcjonariuszy na takich samych przejrzystych i uczciwych warunkach. Ostateczną decyzję oczywiście podejmie walne zgromadzenie. Jestem jednakże głęboko przekonany, że skup nawet po najwyższej z zaproponowanych cen będzie korzystny dla spółki, gdyż w naszym odczuciu akcje są fundamentalnie warte znacznie więcej, a każdy kolejny miesiąc oznacza wzrost skumulowanych zysków oraz coraz większe zaawansowanie strategicznych projektów rozwojowych” – powiedział prezes Wiesław Żyznowski, cytowany w komunikacie.

„Podtrzymujemy jednocześnie deklarację o zatrzymywaniu większości zysku w grupie, aby rozwinąć się możliwie maksymalnie w dotychczasowych oraz nowych kierunkach. Rozwiniemy działalność dystrybucyjną w Europie i wybranych krajach poza nią, wprowadzimy nowy asortyment, segmenty rynkowe i sposoby sprzedaży. Przygotujemy się do rozbudowy potencjału produkcyjnego, a pod koniec roku oddamy do użytku pierwsze linie produkcyjne w trzeciej fabryce rękawic. Z dużym prawdopodobieństwem zdecydujemy się w tym roku na rozwój nowego biznesu, synergicznego z naszą dotychczasową działalnością, który to biznes otworzy nam nowe możliwości, zwłaszcza w
zakresie innowacyjności i skalowalności” – dodał.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,83 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)