EMC Instytut Medyczny miał 0,92 mln zł straty netto, +0,77 mln zł EBIT w I kw.

EMC Instytut Medyczny odnotował 0,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 5,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,77 mln zł wobec 0,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 129,91 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 105,73 mln zł rok wcześniej.

„W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2021 roku grupa wygenerowała przychody w kwocie 129 909 tys. zł tj. o 24 181 tys. zł (22,9%) wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W zakresie świadczeń od pozostałych klientów komercyjnych nastąpił wzrost o 3 470 tys. zł tj. o 19,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody dotyczące świadczeń w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia wrosły o 22 017 tys. zł tj. o 28,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W pozycji umów z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi nastąpił spadek wartości o 1 234 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (64,8%)” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 2,83 mln zł wobec 4,69 mln zł straty rok wcześniej.

Podstawowym przedmiotem działalności grupy EMC Instytut Medyczny jest prowadzenie działalności gospodarczej m.in. w zakresie ochrony zdrowia i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji. Jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)