Sejm przyjął ustawę o zasobach własnych dot. korzystania ze środków UE

Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, umożliwiającą skorzystanie przez Polskę z ok. 770 mld zł w formie dotacji i pożyczek w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Za ratyfikacją opowiedziało się 290 posłów, przeciwnych było 33, a wstrzymało się 133.

Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie zgłoszone do projektu poprawki, gdyż – jak wyjaśnił wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk – polska procedura legislacyjna nie dopuszcza wprowadzenia poprawek do ustawy ratyfikacyjnej.

Przyjęcie ustawy rekomendowały Sejmowi połączone Komisje Finansów Publicznych i Spraw Zagranicznych. Po południu odbyło się drugie czytanie projektu na forum Sejmu.

„My dzisiaj nie głosujemy tylko Krajowego Planu Odbudowy (KPO), […] dziś ta ustawa o środkach własnych, o przyjęciu bądź nie środków unijnych na polski rozwój, na polski rozwój na najbliższą dekadę i ta decyzja jest jedną najważniejszych decyzji na najbliższe 10-20 lat” – powiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

Podkreślił, że środki unijne to nie tylko KPO. „To ponad 700 mld zł, w cenach bieżących około 770 mld zł dla polskich rolników, polskich rodzin, szkół i szpitali” – wymienił.

Wskazał, że w przypadku KPO nie ma mowy o „uwspólnotowieniu długu”, gdyż obowiązuje mechanizm grantowy; spłaty otrzymanych środków mają się zakończyć w 2058 roku.

Łącznie w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 do Polski ma trafić łącznie ok. 160 mld euro, w tym ponad 125 mld euro w formie dotacji bezpośrednich. Część tych środków zostanie przekazana w ramach W ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – 24,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w formie pożyczek.

Krajowy Plan Odbudowy został przyjęty przez Radę Ministrów 30 kwietnia i nieformalnie przekazany Komisji Europejskiej. 3 maja Komisja otrzymała finalną wersję KPO.

Dotychczas swoje Krajowe Plany Odbudowy dostarczyło 14 państw europejskich: Belgia, Dania, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Austria, Polska, Portugalia, Słowenia i Słowacja.

Zgodnie z dokumentem, realizacja polskiego KPO została skoncentrowana wokół pięciu komponentów, stanowiących obszary koncentracji reform i inwestycji: Odporność i konkurencyjność gospodarki; Zielona energia i zmniejszenie energochłonności; Transformacja cyfrowa; Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia; Zielona, inteligentna mobilność.

W układzie pięciu proponowanych komponentów najwięcej środków jest przeznaczonych na komponent B – Zielona energia i zmniejszenie energochłonności- 6,347 mld euro oraz komponent E – Zielona, Inteligentna Mobilność – 6,074 mld euro. Odpowiednio stanowi to 26,6% i 25,5% całości środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO.

Ostateczny podział środków ma być znany w połowie 2022 r. 70% proponowanej kwoty ma zostać przyznana do końca 2022 r., a pozostałe 30% środków do końca 2023 r..

Całkowity budżet Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności wynosi 672,5 mld euro. Jest to najważniejsza część zaproponowanego w maju ub. roku pakietu Next Generation EU o wartości 750 mld euro.

Natomiast budżet UE na perspektywę finansową na lata 2021-2027 to 1,074 bln euro.

(ISBnews)