GSK i iTeos Therapeutics pracują nad rozwojem przeciwciała monoklonalnego anty-TIGIT – potencjalnego leku dla pacjentów z chorobami nowotworowymi

GlaxoSmithKline oraz iTeos Therapeutics poinformowały o zawarciu umowy dotyczącej wspólnego rozwoju i komercjalizacji EOS-448, przeciwciała monoklonalnego anty-TIGIT, znajdującego się obecnie w fazie I badań klinicznych, jako potencjalnego leku dla pacjentów z chorobami nowotworowymi.

W oparciu o wiarygodne dane przedkliniczne i wyniki randomizowanego badania klinicznego II fazy, wykazano potencjał receptora TIGIT, należącego do osi punktów kontrolnych CD226, jako obiecującego celu dla następnej generacji terapii immunoonkologicznych. W ramach zapoczątkowanej współpracy GSK zyskuje wyjątkową pozycję dzięki dostępowi do przeciwciał, które synergicznie oddziałują na wszystkie trzy znane punkty kontrolne CD226 – TIGIT, CD96 i PVRIG.

Dr Hal Barron, Dyrektor ds. naukowych i Prezes ds. badań i rozwoju GSK, powiedział: „Immunoonkologia zmieniła oblicze opieki onkologicznej, jednak niestety mniej niż 30 procent pacjentów odpowiada na leczenie obecnie stosowanymi inhibitorami punktów kontrolnych układu odpornościowego. W oparciu o podstawy naukowe uważamy, że kombinacje inhibitorów PD-1, TIGIT, CD96 i PVRIG mogą stać się lekami o przełomowym znaczeniu dla wielu pacjentów z nowotworami. Cieszymy się z możliwości współpracy z zespołem iTeos. Wspólnie możemy odegrać wiodącą rolę w pracach nad kolejną generacją terapii immunoonkologicznych”.

Odkąd firma GSK potwierdziła istotne znaczenie osi CD226 w onkologii, strategicznie buduje starannie dobrane portfolio leków ukierunkowanych na tę grupę inhibitorów punktów kontrolnych. Dzięki pozyskaniu EOS-448, GSK jest obecnie jedyną firmą posiadającą przeciwciała skierowane przeciw wszystkim trzem znanym punktom kontrolnym – TIGIT (EOS-448), CD96 (GSK’608) i PVRIG (GSK’562). To wszechstronne portfolio potencjalnych leków immunoonkologicznych nowej generacji będzie badane w różnych nowatorskich skojarzeniach z niedawno zarejestrowanym przeciwciałem anty-PD-1 firmy GSK, Jemperli (dostarlimab), w tym podwójnych i potrójnych, aby ocenić możliwości opracowania nowych opcji leczenia pacjentów z wieloma różnymi nowotworami.

Michel Detheux, Prezes i Dyrektor Generalny iTeos, powiedział: „Zważywszy na wieloaspektowy mechanizm działania EOS-448 i obiecujące wczesne wyniki badań klinicznych, uważamy, że ta współpraca pozwoli nam przyspieszyć i rozszerzyć program rozwoju klinicznego EOS-448. Jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek przekonani, że możemy odnieść sukces. Ta współpraca potwierdza słuszność naszych badań naukowych i otwiera nowe perspektywy dla firmy iTeos. Współpraca z GSK pozwoli naszemu zespołowi na kontynuowanie prac nad immunoterapiami nowej generacji, począwszy od inupadenantu, naszego antagonisty receptora adenozyny A2A o wysokim stopniu klinicznego zróżnicowania, a także na rozwijanie innowacji naukowych w oparciu o posiadaną specjalistyczną wiedzę z zakresu immunologii nowotworów w celu rozbudowy bazy projektów badawczych”.

EOS-448 jest obecnie przedmiotem otwartego badania I fazy z udziałem pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi. W 2022 r. firmy GSK i iTeos planują rozpoczęcie badań dotyczących skojarzonego podawania EOS-448 i dostarlimabu. GSK’608 (przeciwciało anty-CD96 opracowywane we współpracy z 23andMe) jest w fazie I badań klinicznych oceniających stosowanie preparatu w monoterapii oraz w skojarzeniu z dostarlimabem. GSK oczekuje, że do połowy 2022 r. złoży wniosek o rejestrację nowego leku eksperymentalnego GSK’562 (przeciwciało anty-PVRIG na licencji od Surface Oncology pod nazwą SRF-813).

Zgodnie z warunkami umowy o współpracy, iTeos otrzyma płatność zaliczkową w wysokości 625 mln USD. W przypadku osiągnięcia przez program EOS-448 określonych celów badawczo-rozwojowych i komercyjnych, spółka iTeos będzie uprawniona do otrzymania dodatkowych płatności etapowych w wysokości do 1,45 mld USD.

W ramach współpracy, GSK i iTeos będą wspólnie ponosić odpowiedzialność i koszty globalnego rozwoju EOS-448 oraz będą wspólnie komercjalizować lek i równo dzielić się zyskami w USA. Poza Stanami Zjednoczonymi GSK otrzyma wyłączną licencję na komercjalizację, a spółka iTeos będzie otrzymywać wielostopniowe opłaty licencyjne.

Umowa o współpracy jest uzależniona od spełnienia zwyczajowych warunków, w tym od przeprowadzenia przeglądu przez odpowiednie organy regulacyjne zgodnie z ustawą Hart-Scott-Rodino Act.

EOS-448 jest monoklonalnym ludzkim przeciwciałem IgG1 mającym z wysokim powinowactwem wiązać się z receptorem TIGIT, ujemnym punktem kontroli układu odpornościowego współstymulującym limfocyty T i komórki NK. EOS-448 skutecznie wyzwala odpowiedź przeciwnowotworową układu odpornościowego w oparciu o wielokierunkowy mechanizm. Wiążąc się z receptorem TIGIT, EOS-448 blokuje jego interakcję z ligandami TIGIT, w tym CD155 i CD112, które mogą następnie związać się z CD226 i aktywować odpowiedź immunologiczną limfocytów T i komórek NK. Ponadto IgG1 wiąże się z receptorem FcγR, powodując uwalnianie cytokin prozapalnych, aktywację komórek prezentujących antygen oraz deplecję regulatorowych i wyczerpanych limfocytów T TIGIT+. W badaniu fazy I z eskalacją dawki, przedstawionym na AACR 2021, wykazano korzystny profil tolerancji i wczesne oznaki aktywności klinicznej EOS-448 w leczeniu zaawansowanych nowotworów, przy jednej potwierdzonej częściowej odpowiedzi i 9 przypadkach stabilnej choroby na 20 ocenianych pacjentów z zaawansowanymi, trudnymi do leczenia nowotworami. Deplecję regulatorowych i wyczerpanych limfocytów T TIGIT+ wykazano nawet przy najniższej badanej dawce, co stanowi dowód na oddziaływanie na receptor FcγR i potencjał EOS-448 do aktywacji wielu mechanizmów odpornościowych. Program został sfinansowany z grantu SPW/EER.