Wyniki konkursu CWBK 2021: Polska Sieć Badań Klinicznych rozszerza się o nowe centra

Agencja Badań Medycznych przeznaczyła ponad 54 mln zł na stworzenie kolejnych wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK), które dołączą do Polskiej Sieci Badań Klinicznych. W 2020 r. w ramach pierwszego konkursu dofinansowanie otrzymało 10 ośrodków.

Inicjatywa stworzenia Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ma na celu uatrakcyjnienie rynku badań klinicznych w Polsce, co przyczyni się do zwiększenia szansy pacjentów na dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych terapii, częstszego wyboru przez sponsorów ośrodków badawczych w naszym kraju, a także wzrostu liczby realizowanych badań. Nowopowstałe Centra pozwolą na lepszą koordynację badań klinicznych w Polsce.

W ramach konkursu dotyczącego tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych do Agencji Badań Medycznych wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę ponad 72 mln zł. Wśród beneficjentów wybranych w obecnym konkursie, znalazło się 6 podmiotów:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Uniwersytet Opolski w Opolu.
Wybrane jednostki dysponują znakomitą kadrą profesorów, mają olbrzymi wolumen pacjentów i leczą często niezwykle trudne przypadki.

Konkurs został zaplanowany z uwzględnieniem postanowień Narodowej Strategii Onkologicznej. Dotyczy to szczególnie badań klinicznych wczesnych faz (I oraz II). Jednym z oczekiwanych rezultatów wdrożenia tego obszaru jest powstanie do 2024 r. co najmniej 4 CWBK, a do 2029 r. zwiększenie liczby CWBK do 8. Strategia zakłada, że do 2023 r. Agencja będzie wspierać rozwój CWBK przy wybranych uniwersyteckich ośrodkach akademickich i ośrodkach onkologicznych w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej.
Zgodnie z oczekiwanym rezultatem dofinansowanie w przedmiotowym konkursie otrzymało
6 podmiotów, w tym 4 Wnioskodawców planujących i posiadających odpowiednie zaplecze kadrowe i infrastrukturalne, aby utworzyć lub zmodernizować ośrodek wczesnych faz tj.:
1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
2. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
3. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie,
4. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu.

Placówki, które otrzymują granty utworzą CWBK jako centrum usług wspólnych, zapewniające kompleksowe i systemowe wsparcie realizacji badań zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych. Wsparcie to będzie dotyczyć m.in: planowania, zarządzania, rozliczania, czy koordynowania badań. Infrastruktura CWBK będzie zawierać przede wszystkim część pozwalającą na realizację wizyt pacjentów w trybie ambulatoryjnym, strefę relaksu pacjenta, salę telekonferencyjną oraz pokoje do pracy dla przedstawicieli Sponsora.

Polska Sieć Badań Klinicznych jednolitość, standaryzacja, usieciowienie
Beneficjenci niniejszego konkursu, będą należeć do grupy podmiotów działających w ramach Polskiej Sieci Badań Klinicznych założonej przez Agencję Badań Medycznych.
Polska Sieć Badań Klinicznych ma na celu zapewnienie jednolitego standardu realizacji badań, wysokiej jakość obsługi pacjentów oraz zwiększenia liczby komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych. Dołączenie nowych sześciu CWBK do sieci pozwoli na utworzenie ustandaryzowanych ośrodków, które nie będą ustępowały podobnym strukturom na zachodzie Europy. Staną się one flagowymi instytucjami w ochronie zdrowia prowadzącymi badania o najwyższym standardzie, z troską o bezpieczeństwo uczestników badań. Badania kliniczne w Polsce będą dzięki temu prowadzone w sposób przyjazny zarówno dla sponsora, szpitala, jak i pacjenta.

Pierwsze inwestycje w placówkach, które otrzymały grant ABM planowane są jeszcze w tym roku.