Rząd chce przyjąć w III kw. uchwałę ws. udostępnienia szczepionek innym państwom

Rząd chce przyjąć w III kw. uchwałę ws. udostępniania niewykorzystanych szczepionek przeciw COVID-19 państwom bałkańskim, Białorusi i Ukrainie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Podjęcie uzgodnień dotyczących odsprzedaży oraz zawarcie ewentualnych umów w tym zakresie ma nastąpić do 60 dni od dnia pojęcia uchwały.

Przyjęcie uchwały Rady Ministrów w sprawie realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyrażenia zgody na udostępnienie szczepionek przeciw COVID-19, w ramach międzynarodowych działań solidarnościowych, partnerom zagranicznym: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Białorusi, Czarnogórze, Gruzji, Macedonii Północnej, Republice Kosowa, Serbii oraz Ukrainie planowane jest na III kw.

„Udzielenie wsparcia określonym partnerom zagranicznym będzie polegało na zawarciu ewentualnych umów odsprzedaży szczepionek, które zostały nabyte przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra zdrowia, w ramach porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek przeciw chorobie COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2, zawartego między Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej” – czytamy w wykazie.

Uzgodnieniami w tej sprawie ma zajmować się z upoważnienia ministra zdrowia Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Podjęcie kroków dotyczących odsprzedaży oraz zawarcie ewentualnych umów w tym zakresie powinno nastąpić w terminie 60 dni od dnia pojęcia uchwały, wskazano.

Zawarcie ewentualnych umów odsprzedaży jest korzystne ze względu na następujące okoliczności:
1) potrzebę umożliwienia dostępu do szczepionek dla krajów o niskim i średnim dochodzie;
2) konieczność racjonalnego, bieżącego gospodarowania ewentualnymi nadwyżkami tych partii dostarczanych szczepionek, które zostały zakupione z pierwotnym zamiarem ich odsprzedaży lub które po sukcesywnym zaspokojeniu potrzeb krajowych w zakresie przeciwdziałania COVID-19, z przyczyn obiektywnych, nie będą mogły zostać spożytkowane w kraju, np. z uwagi na termin ich ważności;
3) dynamiczną sytuację dotyczącą dostaw szczepionek przeciw COVID-19;
4) stopień zainteresowania Programem Szczepień przeciw COVID-19 oraz poziom zgłaszania się do dobrowolnego szczepienia w ramach tego programu, podano także.

(ISBnews)