Rada Medyczna zaleca trzecią dawkę szczepionki osobom z zaburzeniami odporności

Rada Medyczna zaleca trzecią, przypominającą dawkę szczepionki przeciw SARS-Cov-2 jedynie osobom z zaburzeniami odporności, wynika ze stanowiska Rady Medycznej w sprawie szczepień przeciw SARS -Cov-2 przypominających i dodatkowych.

„W związku z danymi klinicznymi potwierdzającymi utrzymywaniu się zadowalającej odporności po 8 miesiącach od ostatniej dawki, nie zaleca się obecnie rutynowych szczepień dawką przypominającą” – czytamy w stanowisku.

Zaleca się natomiast stosowanie dodatkowej dawki, nie wcześniej niż po 28 dniach od zakończenia podstawowego cyklu szczepień u następujących osób z zaburzeniami odporności:

– otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe

– po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne

– po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat

– z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności (np. zespół DiGeorge’a, zespół Wiskotta-Aldricha)

– z zaawansowanym lub nieleczonym zakażeniem wirusem HIV

– leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną

– dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek, podano także.

Kwalifikacja do szczepień w tych grupach ma być przeprowadzona w ośrodkach dysponujących odpowiednim doświadczeniem.

(ISBnews)