NanoVelos i UAM nawiązują współpracę przy rozwoju terapii genowych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i NanoVelos stworzą konsorcjum i podejmą współpracę naukową, zmierzającą do wspólnej realizacji projektu polegającego na opracowaniu nano-nośnika kwasu nukleinowego RNA (mRNA, siRNA) oraz terapii opartych o takie rozwiązanie technologiczne.

Strony zawarły w tej sprawie list intencyjny, który podpisany został z ramienia UAM przez prorektora prof. dr. hab. Przemysława Wojtaszka oraz – ze strony NanoVelos – przez prof. Tomasza Ciacha.

NanoVelos posiada wiedzę, doświadczenie oraz infrastrukturę niezbędną do opracowywania nano-nośników do aktywnych substancji farmaceutycznych, białek i kwasów nukleinowych, a Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM, poza wiedzą i doświadczeniem wnosi do współpracy infrastrukturę do prowadzenia badań komórkowych z zastosowaniem RNA.

„Terapie genowe są nową i obiecującą metodą leczenia chorób, szczególnie chorób o podłożu genetycznym, ponadto mRNA zamknięte w odpowiednim nośniku może być stosowane jako nośnik informacji o budowie antygenu, do wykorzystania w opracowywaniu szczepionek. Samodzielnie RNA nie jest w stanie przedostać się do wnętrza komórek, gdzie może działać, czyli zostać zamienione w białko lub zablokować ekspresję. Potrzebny jest do niego specjalny nośnik, który jednocześnie będzie chronił delikatną cząsteczkę RNA oraz przetransportuje ją do wnętrza komórki” – wyjaśnia cytowany w komunikacie prof. Tomasz Ciach.

Globalny rynek terapii genowych rośnie o prawie dziesięć procent rocznie i w roku 2025 ma osiągnąć przeszło 2,5 miliarda USD.

Spółka NanoVelos prowadzi też prace nad terapią PolEpi – to autorski system celowania leków onkologicznych opiera się na opracowaniu platformy wydajnego dostarczania leków bezpośrednio do komórek rakowych, umożliwiającej nawet trzykrotny wzrost ilości dostarczanego tam leku, co umożliwia ograniczenie działań niepożądanych chemioterapii i zwiększenie skuteczności leczenia.